M    O    R    T    E    N         B    L    O    K

_________________________________________________________________________________________

2 0 2 1

 

NATVANDET, OPTEGNELSER No. 1 er udkommet på forlaget røde sø - 1000 tekster uden genre.

I en sproglig praksis, der på én gang er yderliggående og meget nærværende, foretager bogen en afsøgning af sansningen, skønheden og begæret og udfolder en radikalt anderledes måde at være til på.

Teksterne placerer sig langt fra en kendt dansk tradition og står i gæld til så forskellig inspiration som japansk haiku, kinesisk poesi fra forrige årtusinde, arabisk-andalusisk digtning, Tranströmer, Czeslaw Milosz, Derek Walcott, og andre.

 

Uddrag fra bogen:

 

1.

At høre de vildfarne knogler nynne og vide, at hyrderne har glemt dem.

 

2.

At klippe neglene omhyggeligt aftenen før du kommer, de ti hvide, tørstige halse.

 

3.

At torvet, vi kigger ud på, består af ukrudt og en brolægning, der er sprunget i skår. En smuk, ubegribelig mosaik.

 

4.

At dybt inde i den botaniske have findes en låge, der piber som en brønd med dit ansigt på bunden.

 

5.

At myggene flyder ind i store sværme, når jeg tænder lysene for at se, hvor jeg bor.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

2 0 1 6

På forlaget politisk revy er udkommet dobbelt-bogen

ÅRET FØR DU DØR OG LIGE EFTER DU ER VÅGNET, digte

& IX BREVE FRA BUCURESTI, poetik

Omslagsfoto af CESARE BEDOGNÉ.

 

 

 

Morten Bloks digte udgøres af intense sansninger formidlet i et billedmættet sprog, der dejligt uvilligt modsætter sig læserens forsøg på en alt for nem tilegnelse.
Morten Bloks forfatterskab har levet et forholdsvis upåagtet liv siden debuten i 1986. Det er ganske ufortjent, for Blok er en betydelig lyriker, ikke mindst på grund af hans meget præcise sansninger og komplekse billedsprog
(...)
Samlingen som helhed lader dog ingen tvivl tilbage om Morten Bloks indiskutable talent for intens billedskabelse og betydelige evne til at stille ind på sansningen. Hans digte modsætter sig i høj grad udlægning og oversættelse, og deri ligger en ikke ringe del af forklaringen på, hvorfor teksterne virker så stærkt.
* * * *
JENS EICHLER LORENZEN, Fyns Stifttidende
 
 
 
 
 
 
Feberen skummer. Som var det en skorpion med løftet brod
skubber lægen en kanyle op ad floden
på en båd af brændende papir.
 
Den tynde dreng, der har vinket til dig inde fra bredden
bliver ramt og styrter: du er rask
og alene.
 
 
Alle kender feberoplevelse. Fornemmelsen af at være i lægens hænder også. Og glæden – og skuffelsen – ved at blive rask. Ikke ofte ser man det hele sammenfattet så komprimeret som i denne stramme tekst.
 
THOMAS BREDSDORFF i rubrikken Poetisk, Politiken
 
 
 
 
 
 
Det er i poetikken digteren stråler og brillerer gennem sine interessante refleksioner, lydhøre digtlæsninger og poetiske iagttagelser.
 

ERIK ELKJÆR KOCH, DBC

 

 

 

 

KONKRETERNES DIGTER 

Nærværende udgivelse består af i omegnen af 170 sekslinjede digte og en poetik, hvor følgende linje er betegnende for Bloks sene forfatterskab:

Digtet etablerer stilhed eller kræver stilhed af det sansede, og når det overflødige skæres bort, er det ikke kun en negativ proces, hvor noget fjernes, men også en gestus, hvor det fjernede tilskrives som stilhed".

Denne radikale forbindelse til sansningen er det, der rejser Bloks digte ud af det poetiske pløre, der stables op på den halve hyldemeter boghandlerne vier til poesien. Sansningen og sanseligheden er også det, der er styrende for den nye digtsamling.

(...)

Jeg tror, jeg er sluttet af på denne måde før, men også denne gang må jeg bede læserne af kultursektionen at stifte bekendtskab med Morten Bloks digtning, og man kan udmærket starte her, da denne udgivelse åbner en dør ind til forfatterskabet, der uden tvivl vil lette læsningen.

* * * * *

CHRISTIAN STOKBRO KARLSEN, Nordjyske.

 

 
 
 
Læs uddrag under Værker
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________

2 0 1 4

S T O L A C ,   B O S N I E N ,   E F T E R M I D D A G

 

OG RESTEN ER ÅBNET AF HÆNDER er udkommet i 2014 på forlaget politisk revy.

 

 

 

FRA EN MESTERS HÅND 

Blok er konsistent i sin digtskrivning og sætter meget høje standarder for resten af os. Sjældent læser man en digter der lader 100 procent nøjagtige billeder optræde med så stor regelmæssighed i sine digtsamlinger. 

* * * * * *

CHRISTIAN STOKBRO KARLSEN, Nordjyske

 

 

 

BILLEDER PÅ REJSE

Fine digte bygget af metaforer på rad … Digtene er drevet af evnen og lysten til sprogbilleder. Morten Blok besidder begge dele ... På titelbladet står fire østeuropæiske lande anført, Ukraine, Bosnien, Ungarn, Rumænien. Af og til skimter man regionen. Der er mange tog, perroner, ledvogterhuse, en sort flod, en pram, bevægelse. Over Sarajevo er solen "som en gul brændselsstav". Men det er en diskret baggrund for sansninger og kærlighed uden for tid og sted. Det er billederne, ikke stavelserne, der danner rytmen, så Morten Blok skriver tit sine tekster som fortløbende prosa. Af og til bliver de til fortællinger i mikroformat, som en beretning om et opbrud, der ender i følgende to replikker: "Jeg siger det igen: jeg elsker en anden. Hvad er det i den ytring, som du slet ikke fatter?". "En anden". Et digt kan være en hel novelle, hvor alt bindestof er skåret væk. Den kan også handle om det modsatte af opbrud, om sammensmeltning: "De ligger på hver sit sæde i den første kupé. I søvne rækker de ud over gabet imellem sig. Hvis en håndflade har en favn, ligger de i hinandens". Situationen er tegnet tydeligt. Den drivende kraft er metaforen eller billedsynet, håndslaget som favntag hen over en afgrund ... Man kunne også kalde Bloks metode for de åbne hænders poetik. 

* * * *

THOMAS BREDSDORFF, Politiken

 

 

 

Læs uddrag under Værker