M    O    R    T    E    N         B    L    O    K

 

Jeg lytter til alt, som trænger ind fra den falmede gang.

Hun vasker dørenes trin.

Træder nogen over trinet, vil anklerne drikke.

 

Hun giver os disse trin at gå over, kun dem. Resten

er sommerens, pollenstøvets, myggenes,

og hendes.